top of page

- Partibeskrivelse -

Kort beskrivelse av de ulike partiene. Send en mail om du har spørsmål til noen av partiene. 

 

Gymlek 3-5 år / gutter og jenter

Denne timen har fokus på barnas trygghet og mestring. De lærer nye ting gjennom lek og trening av grov- og finmotorikk, kroppskontroll, romorientering, litt rytmetrening og balanse. Timene består av mye hopping og løping gjennom organisert lek. Det varierer om det er rundløyper eller gruppeinndeling etter alder. I timene våre bruker vi trampoline, benker, små bommer, hekker, tumblingbane og klosser.

 

Apparatturn 5-7 år / jenter

På apparatturn 5-7 år blir partiet delt i fire grupper, med en trener på hver gruppe. Vi trener i apparatene frittstående, bom, skranke og trampoline/hopp. Vi ønsker å gi barna et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsesretning. Dette forbereder barna til all slags idrett senere. Barna har oppvarming med basis, styrke, bevegelighet og kordinasjon. Vi ønsker at barna skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende. De lærer grunnferdigheter og akrobatiske elementer i apparatene som passer deres nivå.

 

Turnskole 8-10 år / jenter

Dette partiet består av apparatene frittstående, tumbling, trampoline, hopp og bom. Vi kombinerer gymnastikkens grunnelementer og akrobatikk i apparatene. Vi tilrettelegger aktivitetsmiljøer som gir barna utfordring. Vi ønsker at jentene har det gøy og føler mestringsglede.  

Turn jenter 11-13 år / jenter

Turn for jenter på 11, 12 og 13 år. Bør ha gått på turn tidligere. Trening på forskjellige elementer i de forskjellige apparatene. 

Aerobic

20 minutter aerobic med moderat intensitet. Deretter ulike styrke- og basisøvelser for hele kroppen. Timen avsluttes med uttøyning.

 

Sirkeltrening

Denne timen består av 20 minutter oppvarming med aerobic. Deretter sirkeltrening, med ulike styrkeøvelser på stasjoner. Variert fra gang til gang. Til slutt ca. 10 minutter uttøyning. En effektiv og god økt! Old-school crossfit!

bottom of page